நெத்திலி மீன் துவரம் செய்வது எப்படி?/Nethili Meen Roast/Nethili Fish Roast Recipe 15-07-2020 Omega’s Kitchen

Category: Tamil Cooking Receipes,

Date : 6 months ago          Views : 19 views

Tamil Cooking/Samayal

நெத்திலி மீன் துவரம் செய்வது எப்படி?/Nethili Meen Roast/Nethili Fish Roast Recipe 15-07-2020 Omega’s Kitchen
15-07-2020 நெத்திலி மீன் துவரம் செய்வது எப்படி?/Nethili Meen Roast/Nethili Fish Roast Recipe – Omega’s Kitchen


Omega’s Kitchen 15th July 2020

நெத்திலி மீன் துவரம் செய்வது எப்படி?/Nethili Meen Roast/Nethili Fish Roast Recipe in Tamil/Anchovies
நெத்திலி மீன் துவரம் செய்ய வெங்காயம் தான் முக்கிய பொருள் .வத்தல் , மல்லி பொடிகள் சேர்ப்பதற்கு பதில் குழம்பு மசாலா அல்லது மீன் மசாலா சேர்த்தும் செய்யலாம். நீங்களும் செய்து பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.

Category: Tamil Cooking Receipes,

Related Post