சத்தான கருப்பட்டி உளுந்தங்கழி செய்வது எப்படி?/Saththana Karuppatti Ulunthagkazhi 18-07-2020 Omega’s Kitchen

Category: Tamil Cooking Receipes,

Date : 8 months ago          Views : 66 views

Tamil Cooking/Samayal

சத்தான கருப்பட்டி உளுந்தங்கழி செய்வது எப்படி?/Saththana Karuppatti Ulunthagkazhi 18-07-2020 Omega’s Kitchen
18-07-2020 சத்தான கருப்பட்டி உளுந்தங்கழி செய்வது எப்படி?/Saththana Karuppatti Ulunthagkazhi – Omega’s Kitchen


Omega’s Kitchen 18th July 2020

சத்தான கருப்பட்டி உளுந்தங்கழி செய்வது எப்படி?/Saththana Karuppatti Ulunthagkazhi
இது ஒரு பாரம்பரியமான உணவு. பழைய காலத்தில் உடல் வலிக்கு இந்த கழி தான் செய்து சாப்பிடுவார்கள். பெண் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் நல்லது. மாதத்தில் ஒரு முறை சாப்பிட்டால் உடல் நலம் பெருகும். நீங்களும் செய்து பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Category: Tamil Cooking Receipes,

Related Post